Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Mark. 16:15