Om oss

Torgkyrkans vision är att skapa en gemensam plattform för allt Guds folk i Södertälje. En uppmaning till enhet bland de kristna oberoende församlingstillhörighet. Vi vill uppmuntra alla kristna att gå ut på gator och torg och vittna och berätta om vad Jesus gjort och kan göra i våra liv.

Stadsparken i Södertälje 2019

Vi har bokat Stadsparken  (vid centralen) varje fredag mellan 18-21 från 17 Maj till 20 september. Alla ni som vill verka för att göra Jesus Kristus mera känd i vår stad kom till Stadsparken i sommar. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är Jag mitt ibland dem. Matt 18:20

Vi har fått 2 Kungaboken 19:32-34 som ett löfte från Gud att han skall beskydda denna stad, men Gud har gjort sig beroende av sitt folk, vi behöver få en större nöd för de ofrälsta, Be för staden! Var med och proklamera Guds löften över Södertälje. Du behövs! Kontakta info@torgkyrkan.se   eller  John