Undervisning

Amos 8:11  Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord. Ps 34:9  Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom.

Här kan den som hungrar efter HERRENS undervisning bli mättad genom den undervisning som vi själva bistår med och med det som andra kristna människor har skrivit genom att länka er dit. Smaklig måltid!

Att vara en förmedlare av det glada nyheterna

Matteus 28: 18 Då gick Jesus fram till dem och sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, 20 och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut.”

Ovanstående text innebär att vi som efterföljare och lärjungar inte behöver vänta på någon kallelse för att vittna om Jesus Kristus från Nasaret utan det är bara att göra som vår HERRE säger till oss.
Men, det är alltid frågan om vårt hjärtas inställning. Ska vi förmedla och vinna människor för Jesus så gäller det att tänka på vilka vi talar till. När vi på Torgkyrkan går ut för att vinna människor för Jesus så talar vi om vad Jesus gjort i våra liv, befriat oss från synd och skam, helat och upprättat oss, Hans kärlek och nåd, Hans gränslösa kärlek som gäller alla människor oavsett vad människor har för bak-grund, åsikter och läggning.

Så den enda förutsättningen för dig att bli evangelist är att du tagit emot Jesus Kristus som din Frälsare och med din mun bekänt att Han är din HERRE och Gud, samt att du i ditt hjärta tror det som Guds Heliga Ord förmedlar från den första bokstaven i första Moseboken kapitel ett och vers ett vilket är I,
till den sista punkten i Uppenbarelsebokens sista kapitel, sista versens punkt.

Om du inte har dopet i Helig Ande så arbetar du i uppförsbacke, (se 1 Korintierbrev kapitel 12 vers ett och framåt samt kapitel 14 vers 1 och framåt, men glöm inte att läsa kapitel 13 och ta det till ditt hjärta.) Be om dopet i Helig Ande och tänk på att Han är en gentleman som inte tränger sig på.

Bra saker att ta sig med är naturligtvis Bibeln, välsignad olja, traktamenten, formulär där intresserade kan fylla i sitt telefonnummer eller sin mailadress.

Och till sist: Glöm inte att be om Guds beskydd i namnet Jesus från Nasaret, Helig Andes ledning, skydd av nära och kära som inte är med vid tillfället då du evangeliserar. Sätt på dig Guds vapen-rustning som du kan läsa om i Efesierbrevet 6:10-20 nuBibeln

Ta på er Guds rustning

10 Till sist: Var starka i Herren och hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. 12 Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden.

13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar när ni fullföljt allt.

14 Stå alltså fasta! Spänn på er sanningen som ett bälte och rättfärdigheten som en bröstsköld. 15 Sätt som skor på era fötter den beredskap som evangeliet om fred ger. 16 Håll alltid trons sköld framför er, för med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18 Gör det under ständig bön och vädjan. Be alltid i Anden. Vaka därför, och be uthålligt för alla de heliga, utan att tröttna.

19 Be också för mig, att jag ska få de rätta orden, så att jag utan rädsla kan berätta om evangeliets hemlighet. 20 För dess skull är jag ett sändebud i kedjor. Be att jag kan sprida budskapet utan rädsla, så som jag bör göra.

Till sist, be om visshet och tålamod och seger i Jesu namn!
Guds rika välsignelser
Torgkyrkans evangelister/ John och Deborah